Dyrektor Artystyczny Filip Berkowicz
Organizatorzy Współorganizatorzy Mecenas SPONSOR STRETEGICZNY b.szypulska@event-factory.pl Patroni Medialni