Dyrektor Artystyczny Filip Berkowicz
Organizatorzy Współorganizatorzy Mecenas Sponsor Strategiczny Partnerzy Patroni Medialni